Media

Periloj

soundfiles

sondosieroj

problemocxokolada-2.mp3 (2.4M, 2:32)

"Chocolate Problem" is a poem by nehundo. With it he won the first Esperanto Slam Poetry Contest at the 3rd All-Texas Meeting (2005-11-19). It's a pretty good example of slam poetry as well as Esperanto pronunciation, and should be simple enough that even non-Esperantists can get something out of it.

"Problemo Ĉokolado" estas poemo de nehundo. Per ĝi li gajnis la unuan Esperantan Slampoezian Konkurson ĉe la 3-a Tut-Teksasa Kunveno (2005-11-19). Estas sufiĉe bona ekzemplo de slama poezio kaj ankaŭ Esperanta pronuncado, kaj estas sufiĉe simpla, ke eĉ ne-Esperantistoj povas ĝui ĝin.

E-aj kantoj de Grejo

Greg made some Esperanto songs after his trip to Europe during the summer of 2006.

Grejo faris iom da E-aj kantoj post lia vojaĝo al Eŭropo dum la somero de 2006.

la62aIJK-nehundo.mp3 (5.0M, 5:22)

nehundo did a little beatboxing onstage at the 62nd International Youth Congress.

nehundo faris iom da buŝtamburado sursceneje dum la 62-a Internacia Junulara Kongreso.

movies, pictures, and images

filmoj, fotoj, kaj bildoj

KMPGP (12M, 4:47)

In Lithuania at the 90th Universal Kongress (2005-07-29), nehundo danced his dance "Why I Wear Big Pants" during the international Art Evening, and this is a film of that dance (click on the photo).

En Litovio dum la 90-a Universala Kongreso (2005-07-29), nehundo dancis sian dancon "Kial Mi Portas Grandan Pantalonon" dum la Internacia Arta Vespero, kaj jen filmeto de tiu danco (klaku la foton).

For now, that's it. Everything else is on the us page or the front page.

Por nun, estas ĉio. La aliaj fotoj haveblas ĉe la ni-paĝo kaj la ĉefpaĝo.